Serviciile Noastre

PROTECȚIA MUNCII SITUAȚII DE URGENȚĂ

 

specializări

SERVICII PROTECȚIA MUNCII

Personalul firmei are o vastă experiență în domeniul securității și sănătații în muncă, a situațiilor de urgență și relațiilor de muncă și este într-o permanenta campanie de instruire și perfecționare pentru a face față cerințelor noii legislații a Uniunii Europene în aceste domenii de activitate

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pe loc de munca si la nivel de unitate. Intocmirea planului de prevenire si protectie.

Efectuarea instructajului general de sanatate si securitate in munca. Testarea cunostinţelor angajatilor in domeniul sanatatii si securitatii in munca. Elaborarea tematicilor de instruire si efectuarea verificarii instructajului de sanatate si securitate in munca.

Intocmirea de instructiuni proprii de sanatate si securitate in munca in functie de specificul activitatilor desfasurate in fiecare unitate.

Intocmirea dosarului de legislatie in domeniul sanatatii si securitatii in munca. (Legea 319/2006, HG 1425/2006, alte acte legislative specifice domeniului de functionare a firmei, decizia conducatorului locului de munca, decizia lucratorului desemnat in domeniul S.S.M.)

Intocmirea documentatiei privind prim-ajutorul in caz de accidentare la locurile de munca, in functie de specificul activitatii desfasurate in fiecare unitate.

Cercetarea, inregistrarea si avizarea accidentelor de munca si bolilor profesionale

Obtinerea autorizatiilor de functionare din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca

Comercializarea de tiparituri, afise plastifiate sau autocolante specifice activitatilor de sanatate si securitate in munca

Stabileste in fisele postului atributiile si raspunderile in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate aprobate de angajator

Acorda consultanţă in stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, precum si stabilirea tipului de semnalizare necesar conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca.

Efectueaza controale periodice privind modul cum sunt asigurate masurile de securitate şi sanatate in munca in cadrul societatilor, daca acestea sunt respectate de catre lucratori si informeaza societatile despre deficientele constatate

Verifica modul in care este asigurata intretinerea, manipularea si depozitarea adecvata a echipamentelor individuale de protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum si in celelalte situatii prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

Servicii Situații de Urgență

instruirea personalului

– intocmirea si completarea fiselor pentru situatiile de urgenta;
– efectuarea instructajului general si periodic;
– exercitii practice de evacuare si stingerea incendiilor si protectie civila.

manualul pe linia situațiilor de urgență

– instructiuni generale de Aparare Impotriva Incendiilor;
– instructiuni specifice de Aparare Impotriva Incendiilor;
– instructiuni de Protectie Civila;
– fisa obiectiv a cladirii in care societatea dumneavoastra isi desfasoara activitatea;
– planificarea exercitiilor practice (evacuare si interventie);
– acte de autoritate;
– intocmirea rapoartelor trimestriale pe linia Situatiilor de Urgenta;
– tematica de instruire periodica.

planul de intervenție la incendii

Planul de interventie se avizeaza de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta si face parte din documentatia necesara avizarii fiecarui agent economic din punct de vedere a Situatiilor de Urgenta.Continutul planurilor de intervenţie în caz de incendiu la operatorii economici se va intocmii conform Anexei 3 din OMAI 163

– date de identificare;
– planul general al unităţii;
– concepţia de organizare şi de desfăşurare a intervenţiei în caz de incendiu;
– forţe de intervenţie în caz de incendiu;
– surse de alimentare cu apa în caz de incendiu, exterioare unităţii;
– planul fiecărei construcţii, instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare.

Clienți

Companii de Top ne-au Acordat Încrederea

Contact

Iuliu Maniu nr.38 Timisoara

0722 222 160

office@lucasconsulting.ro

CONTACT

Director:        +40 722 222 160

Secretariat:  +40 722 222 498

office@lucasconsulting.ro